• خودرو
  • پاترول
    پاترول
  • کشور سازنده
  • ایران
    ایران
  • انتخاب رنگ
  • مشکی